SolShahta-

SolShahta-

Kra: : - 3 ; - 2 ; - 1 ; - 0. : dyk - 26 Smith - 20 Phantom - 15 Jo - 9 - 7 Kra - 5 Librw - 5 ILICH - 1 Demonaz - 1

- 223, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

dyk: - 3:0 - . !

dyk: : dyk - 26 Smith - 20 Phantom - 15 Jo - 9 - 7 Kra - 5 Librw - 5 ILICH - 1 Demonaz - 1

Librw: dyk : : dyk - 26 Smith - 20 .


dyk:

: 1 : 3

Jo: , , , . , , ?! , ?

: 1 : 1

dyk: ) ))

Jo: , .. - 2:0. ( , 150 ...)?

: , !

Demonaz: ,1:1

Demonaz: 31/07/2011 - 1:2

Phantom: ,